Vishal Multi Facilities Pvt. Ltd.
Corporate Office
Mr. Shashi Yadav
Office No. 25, 2nd Floor, Kris Korner Commercial Plaza,
Anand Nagar, Ghodbunder Road,
Thane (W), Mumbai - 400 615
Mobile No.
:
+ (91) - 9820567946 / 8425956767
Telephone
:
+91-22 -2597 0456 / 2597 0448 / 2597 1521
Email ID
:
 hr@vishalmultifacilities.com / enq@vishalmultifacilities.com / vishalgroup45@yahoo.com
    Ahmedabad / Baroda / Mumbai / Nagpur/ Nashik / Pune / Vapi